Persondatapolitik

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Guldsmed Gram
Torvegade 38A
7100  Vejle
CVR.nr. 70652412
vejle@guldsmedgram.dk

 

Hvad bruges dine oplysninger til

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Levering af aftalte ydelser/vare/services.
 • Udsendelse af markedsføringsmateriale.
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • For at yde dig den optimale kundeservice.
 • I forbindelse med et eventuelt opstået retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Når du handler på vores webshop vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.
 • I visse tilfælde kan behandlingen være nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Guldsmed Gram. Dette er eksempelvis tilfældet ved behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen kan også nødvendig for, at Guldsmed Gram eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan i denne forbindelse udgøre; 
 • Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser.
 • Behandling af informationer om dig og dine køb i forbindelse med håndteringen af kundeservice relaterede henvendelser.
 • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider.
 • I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på www.guldsmedgram.dk såsom e-mail adresse. Oplysningerne vil ikke blive behandlet på en måde hvor du er direkte identificerbar.
 • Identificering af risikable transaktioner med henblik på bekæmpelse af online svindel.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med

 • Vi deler oplysninger om dig med:
 • Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 • Eksterne revisorer.
 • Facebook og Google med henblik på fremvisning af markedsføringsmateriale på deres platforme.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

 

Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.

Når vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

Guldsmed Gram kan gøre brug af databehandlere placeret over alt i verden, men uanset hvor dine data bliver behandlet sikre vi at de beskyttes gennem passende sikkerhedsforanstaltninger.

Vi kan overføre dine personoplysninger til behandling uden for EU/EEA på baggrund af:

 • Overførslen kan finde sted til lande der har opnået en beslutning om at det tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
 • Overførslen kan finde sted på baggrund af standard bestemmelser vedtaget af Europa Kommission.
 • Overførslen kan finde sted på baggrund databehandlerens bindende virksomhedsregler.’

 

Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Ved oprettelse som kunde gemmes dine oplysninger indtil du beder om at få dem slettet.

Transaktionsoplysninger gemmes forsat i 5 år fra transaktionsdagen som følge af Bogføringsloven.

Som Gæst: Oplysninger tilknyttet en transaktion gemmes i 5 år fra transaktionsdagen i medfør af Bogføringsloven.

 

Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Guldsmed Gram har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger.
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Guldsmed Gram i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

 

Som kunde hos Guldsmed Gram har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Guldsmed Gram slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.
Sidst set